The HUFLIT Olympic training website The HUFLIT Olympic training website

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINKhởi động cùng hệ thống labando.com

Hệ thống labando.com được xây dựng dựa trên mã nguồn mở DMOJ, cung cấp 1 máy chủ chấm điểm tự động với mục tiêu tạo ra 1 sân chơi học thuật cho các bạn sinh viên khoa CNTT tại HUFLIT.

1. Khái niệm máy chấm online (online judge)

Máy chấm online là máy chủ được cài đặt các trình biên dịch và trình thông dịch để biên dịch (hoặc thông dịch) mã nguồn của các thí sinh, sau đó kiểm định tính đúng sai mã nguồn thông qua các test cases của ban tổ chức cài đặt sẵn. Sử dụng máy chấm online sẽ đảm bảo được tính công bằng trong các cuộc thi vì mã nguồn được thực thi trên cùng 1 bộ test cases, sử dụng tại nguyên giống nhau trên cùng 1 máy chủ.

Các ngôn ngữ được hỗ trợ trên labando trong thời điểm hiện tại:

 • C11
 • C++ 17
 • C++ 20
 • C#
 • Java
 • Python 3

Lưu ý: Máy chấm trên labando tương tác với mã nguồn thông qua hệ thống nhập xuất chuẩn (cin, cout trong C++ hoặc Console.WriteLine(), Console.ReadLine() trong C#, ...).

2. Khởi động

Để khởi động, làm quen với hệ thống OJ, cách thức nhập, xuất và chấm điểm. Các bạn hãy bắt đầu với 03 bài tập cơ bản sau:

 1. a + b
 2. Vòng lặp
 3. Số bị đánh rơi

Sau khi hoàn thành, các bạn sẽ sẵn sàng cho các cuộc thi khác trên hệ thống! Chúc các bạn đạt được thành tích tốt nhất.


Nhận xét


 • 0
  21DH114074  đã bình luận lúc 23 tháng 4 năm 2023, 1:45 p.m.

  niceeee